Bivalentní zdroj

Bivalencí nazýváme v tomto případě řešení úspor druhým zdrojem tepla. Bivalentním (přídavným) zdrojem tepla, může být elektrokotel, kotel na zemní plyn, dřevoplyn, LTO, nebo právě TEPELNÉ ČERPADLO. Výhodou přidání tepelného čerpadla vzduch-voda do topného systému je, že coby bivalentní zdroj lze použít stávající zdroj tepla. Tepelná čerpadla se dělí dle zdroje tepla. Tím může být povrchová a podzemní voda, venkovní vzduch nebo půda. Typy jsou tedy následující: vzduch-voda, voda-voda, země-voda, vzduch-vzduch. V případě řešení bivalence u výměníkových stanic a kotelen se nabízí nejvýhodnější řešení vzduch-voda. Vlastní jednotka tepelného čerpadla je umístěna uvnitř objektu a formou vzduchotechnického vedení je zajištěn odvod-přívod vzduchu. Díky dnes již vysoké účinnosti tepelných čerpadel (COP 1:4,1 ) se jedná o nejekonomičtější zdroj tepla. Námi dodávaná tepelná čerpadla splňují nejnáročnější technická kritéria a jsou schválena pro použití v dotačních programech EU. Všechny instalované modely mají Ministerstvem životního prostředí ČR přiděleny SVT kódy.