Úspory vytápění

Instalací tepelného čerpadla vzduch-voda, lze trvale vyřešit otázku spojenou s úsporou nákladů na ohřev teplé vody v bytovém domě. Připojením bivalentního zdroje ve formě tepelného čerpadla, je získané teplo předáno přes akumulační zásobníky do vody a to většinou do „zpátečky“ topného okruhu. Jelikož takto navržený systém nadále předpokládá využití stávající dodávky tepla, není třeba se obávat nedostatku teplé vody v období zvýšené krátkodobé spotřeby teplé vody v domě.